preventief beleid

De stichting werkt met jongeren die na schooltijd worden opgevangen binnen de organisatie. Zij krijgen o.a. huiswerkbegeleiding, cursussen, workshops en andere vormen van naschoolse onderwijsondersteuning.
Tijdens deze activiteiten is er contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige jongeren. Om dit contact zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie meerdere maatregelen getroffen, waaronder een strikt aanstellingsbeleid, gedragscode en verplichting tot het bezitten van een geldig Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

download preventief beleid

Evaluatie wet op de jeugdverblijven

Op 1 juli 2016 is de Wet op de Jeugdverblijven in werking getreden. De directie Jeugd van
het ministerie van VWS en de directie Samenleving en Integratie van SZW hebben het
Verwey-Jonker Instituut gevraagd de wet te evalueren. Via onderstaande link kunt u de evaluatie bekijken.

bekijk evaluatie

GRATIS vog AANVRAGEN

Vrijwilligers die werken binnen een jeugdverblijf moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De overheid heeft een Gratis VOG regeling, waar ECN ookk bij is aangemeld. Via onderstaande link kunt u de VOG voor uw vrijwilligers aanvragen.

GRATIS VOG AANVRAGEN

coronamaatregelen ecn

Net als vele andere organisaties in Nederland, heeft ook ECN en haar leden maatregelen moeten treffen om de deuren weer te kunnen openen voor de doelgroep. Deze maatregelen zijn met zorg opgesteld en zijn er op gericht om de veiligheid en gezondheid van de doelgroep te waarborgen.

coronomaatregelen

Jan Ligthartlaan 7
3312KD Dordrecht
Kvk: 60291524

info@ecnweb.nl