Belangenbehartiging

Nederland kent 25 jeugdverblijven, waarvan 22 zijn aangesloten bij de Brancheorganisatie voor Educatieve Centra Nederland (ECN). Daarmee is ECN de grootste belangenbehartiger voor de branche. De belangen van de leden worden behartigt tijdens diverse gesprekken met het Ministerie van VWS en SZW, de GGD GHOR, de VNG en afzonderlijke gemeenten.

 

Training & advies

ECN organiseert trainingen en geeft adviezen op het gebied van deskundigheidsbevordering en professionalisering van de medewerkers en vrijwilligers. De thema’s en onderwerpen van de trainingen en adviezen worden vormgegeven aan de hand van de actualiteit, behoefte binnen de branche en de wensen van de doelgroep.

Innovatie

Jeugdverblijven bestaan al meer dan 40 jaar in Nederland. Door de jaren heen hebben de jeugdverblijven ook veranderingen meegemaakt. ECN streeft er naar dat de jeugdverblijven zich continu ontwikkelen op het gebied van onderwijsondersteuning, persoonlijkheidsontwikkeling en burgerschap. Vanaf de fase van ontwikkeling tot aan de uitvoering stimuleert ECN haar leden om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. Door continu aandacht te besteden aan feedback en ontwikkeling zien wij een groei in de opbrengst, opkomst en effectiviteit van deze initiatieven.

Evaluatie wet op de jeugdverblijven

Op 1 juli 2016 is de Wet op de Jeugdverblijven in werking getreden. De directie Jeugd van
het ministerie van VWS en de directie Samenleving en Integratie van SZW hebben het
Verwey-Jonker Instituut gevraagd de wet te evalueren. Via onderstaande link kunt u de evaluatie bekijken.

bekijk evaluatie

GRATIS vog AANVRAGEN

Vrijwilligers die werken binnen een jeugdverblijf moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De overheid heeft een Gratis VOG regeling, waar ECN ookk bij is aangemeld. Via onderstaande link kunt u de VOG voor uw vrijwilligers aanvragen.

GRATIS VOG AANVRAGEN

coronamaatregelen ecn

Net als vele andere organisaties in Nederland, heeft ook ECN en haar leden maatregelen moeten treffen om de deuren weer te kunnen openen voor de doelgroep. Deze maatregelen zijn met zorg opgesteld en zijn er op gericht om de veiligheid en gezondheid van de doelgroep te waarborgen.

coronomaatregelen

Jan Ligthartlaan 7
3312KD Dordrecht
Kvk: 60291524

info@ecnweb.nl